Au fost elaborate site-urile „Acad. Grigore C. Moisil” și „Acad. Solomon Marcus” (Proiectul ROINFO, coord. M. Vlada)

02 Iulie 2021

În cadrul proiectului ROINFO „Romanian Informatics” 2018-2022, au fost elaborate site-urile „Acad. Grigore C. Moisil” și „Acad. Solomon Marcus”

MOTTO:
•    „Aproape toate  meseriile pe care cineva le va practica în viitor, de la inginerie la muzicologie, de la fizică atomică la turism, de la istorie la medicină, vor folosi calculatoarele. Calculatoarele nu merg singure, ca să meargă trebuie să aibă oameni pricepuţi să le mâie. Ca să ai oameni pricepuţi, trebuie să îi înveţi: Ce?” Acad. Grigore Constantin Moisil (1906-1973), Fondatorul Informaticii din România, Computer Pioneer Award of IEEE
•    „Calculul, în toată generalitatea sa, este una dintre competenţele umane fundamentale, ne naştem cu această predispoziţie. A fost nevoie de un efort istoric pentru a se realiza o analiză moleculară a calculului uman în componentele sale ireductibile, efort care a culminat prin rezultatul britanicului Alan Turing în urmă cu 80 de ani, prin ceea ce ştiinţa desemnează cu sintagma maşina Turing şi care a prefaţat calculatorul electronic pe bază de program realizat de John von Neumann şi echipa sa în 1948. În mod inadmisibil, acest itinerar, care realizează trecerea de la calculul tradiţional, numeric, la calculul calitativ, cu entităţi de natură abstractă, nespecificată, lipseşte din programa şcolară.” Acad. Solomon Marcus, Matematicianul de frontieră și al interdisciplinarității (1925-2016)

Recent, prin studiile și cercetările realizate în cadrul Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), Academia Română, s-au continuat activități adiacente proiectului ROINFO. Proiectul ROINFO (https://sites.google.com/view/roinfo/) a fost lansat cu ocazia Centenarului Marii Uniri din 1918 și este dedicat memoriei acad. Grigore C. Moisil, fondatorul informaticii românești. Proiectul este coordonat de conf. dr. Marin Vlada, membru titular CRIFST.

Astfel, s-au finalizat activitățile Proiectului ROINFO  privind elaborarea următoarelor site-uri:

  1. Site-ul „Acad. GRIGORE  C. MOISIL”, https://sites.google.com/g.unibuc.ro/moisil
    Structura categoriilor de informații:  Viața și activitatea, Opera științifică, Computer Pioneer Award, Fondatorul informaticii românești, Specializarea Mașini de calcul, Centrul de Calcul al Universității din București, Instruirea în Informatică 1955-1973, Pionierii informaticii românești, 10 ianuarie, Ziua matematicii, informaticii.
  2. Site-ul „Acad. SOLOMON MARCUS”, https://sites.google.com/g.unibuc.ro/marcus
    Structura categoriilor de informații:  Viața și activitatea, Opera științifică, O viață dedicată matematicii și informaticii, Singurătatea matematicianului, Interdisciplinaritatea, Zece nevoi umane.